Det er Matti som blir formann og står som ansvarlig for gårdsdriften når Odd ikke var tilstede.