Hva slags bil har du?

Pris oppdatert 01.01.2023
Prisliste personbil
 • Rengjøring med trykkluft.
 • Tørking med 400kW tørkeanlegg ved regn.
 • Demontering av plastdeksler under bilen.
 • Sprøyting av hjulkasser, understell, kanaler, hulrom, dører og innafor innerskjermene.
 • Smøring av værbestandig fett på hjulbuer og utsatte steder.
 • Montering av deksler.
 • Demontering av hjul og innerskjermer, foran og bak.
 • Reingjøring av hjulkasser bak demonterte innerskjermer
 • Sprøyting av værbestandig slitebelegg i sprutsonene ved hjula, hjulkassene og hjulopphenget.
 • Montering av hjul og innerskjermer.
 • Rustkontroll og godkjenning av garanti.
 • Utstedelse/ajourføring av garantibevis.
 • Automatisk timeforslag om 2 år.
Pris oppdatert 01.01.2023
Prisliste varevogn
 • Rengjøring med trykkluft.
 • Tørking med 400kW tørkeanlegg ved regn.
 • Demontering av plastdeksler under bilen.
 • Sprøyting av hjulkasser, understell, kanaler, hulrom, dører og innafor innerskjermene.
 • Smøring av værbestandig fett på hjulbuer og utsatte steder.
 • Montering av deksler.
 • Demontering av hjul og innerskjermer, foran og bak.
 • Reingjøring av hjulkasser bak demonterte innerskjermer
 • Sprøyting av værbestandig slitebelegg i sprutsonene ved hjula, hjulkassene og hjulopphenget.
 • Montering av hjul og innerskjermer.
 • Rustkontroll og godkjenning av garanti.
 • Utstedelse/ajourføring av garantibevis.
 • Automatisk timeforslag om 2 år.
Pris oppdatert 01.01.2023
Prisliste stor bil
 • Rengjøring med trykkluft.
 • Tørking med 400kW tørkeanlegg ved regn.
 • Demontering av plastdeksler under bilen.
 • Sprøyting av hjulkasser, understell, kanaler, hulrom, dører og innafor innerskjermene.
 • Smøring av værbestandig fett på hjulbuer og utsatte steder.
 • Montering av deksler.
 • Demontering av hjul og innerskjermer, foran og bak.
 • Reingjøring av hjulkasser bak demonterte innerskjermer
 • Sprøyting av værbestandig slitebelegg i sprutsonene ved hjula, hjulkassene og hjulopphenget.
 • Montering av hjul og innerskjermer.
 • Rustkontroll og godkjenning av garanti.
 • Utstedelse/ajourføring av garantibevis.
 • Automatisk timeforslag om 2 år.
Pris oppdatert 01.01.2023
Prisliste
 • Rengjøring med trykkluft.
 • Tørking med 400kW tørkeanlegg ved regn.
 • Demontering av plastdeksler under bilen.
 • Sprøyting av hjulkasser, understell, kanaler, hulrom, dører og innafor innerskjermene.
 • Smøring av værbestandig fett på hjulbuer og utsatte steder.
 • Montering av deksler.
 • Demontering av hjul og innerskjermer, foran og bak.
 • Reingjøring av hjulkasser bak demonterte innerskjermer
 • Sprøyting av værbestandig slitebelegg i sprutsonene ved hjula, hjulkassene og hjulopphenget.
 • Montering av hjul og innerskjermer.
 • Rustkontroll og godkjenning av garanti.
 • Utstedelse/ajourføring av garantibevis.
 • Automatisk timeforslag om 2 år.
Pris oppdatert 01.01.2023
Prisliste
 • Demontering av deksler, hjul & innerskjermer
 • Tørking ved regn
 • Rengjøring med trykkluft
 • Hulromsbehandling i hele understellet
 • Sprøyting av flater og hjulkasser
 • Montering av deksler, hjul og innerskjermer
 • Sprøyting innvendig i bakluka
 • Demontering av "frunken"
 • Behandling av jordingspunkter og elkoblinger
 • Montering av RB3-settet(10 deksler)
 • Rusttest
 • Utstedelse/ajourføring av garantibevis
 • Automatisk timeforslag om 2 år
Standardbehandling
kr3800,-
Standardbehandling
kr4200,-
Standardbehandling
kr4600,-
Standardbehandling
kr6000,-
Rebehandling
kr5500,-
Hovedbehandling
kr5800,-
Hovedbehandling
kr6200,-
Hovedbehandling
kr6600,-
Hovedbehandling
kr8000,-
Behandling & RB3-deksler
kr8100,-
Garantibehandling
kr6800,-
Garantibehandling
kr7200,-
Garantibehandling
kr7600,-
Garantibehandling
kr9000,-
Behandling, RB3-deksler & garanti
kr8600,-

Tilleggstjenester

Tillegstjenester
Tjeneste
Pris
 • kr 1 000,-
 • kr 500,-
 • kr 750,-
 • kr 1 000,-
 • kr 2 500,-
 • kr 3 500,-

Anbefalt behandlingsforløp

Hoved- og garantibehandling

Hovedbehandling eller garantibehandling er anbefalt førstegangsbehandling.

2 år

Standardbehandling

Utføres som en rebehandling etter utvidet behandling med 2-års intervall.

2 år

Standardbehandling

Gjentas etter 2 år.

2 år

Hoved og garantibehandling

Syklusen begynner på nytt med utvidet behandling og 2 års-intervaller.

2 år

Standardbehandling

Standardbehandling 2 ganger etter utvidet behandling med 2 års mellomrom.

Behandlingsforløpet fortsetter som vist ovenfor. Om ønskelig sender vi ut innkalling for å enkelt kunne følge intervallet.