Odd utbedrer en rustskade med gassveising som medførte mye varme og flere branntilløp