Standardbehandling

 Pris fra kr 3300,- inkl mva.

Pakken inkluderer:

  1. Reingjøring med trykkluft.
  2. Tørking med 400kW tørkeanlegg ved regn.
  3. Demontering av plastdeksler under bilen.
  4. Sprøyting av hjulkasser, understell, kanaler, hulrom, dører og innafor innerskjermene.
  5. Smøring av værbestandig fett på hjulbuer og utsatte steder.
  6. Montering av deksler.

Bestill time.


Hovedbehandling

Pris fra kr 5100,- inkl mva.

Ved hovedbehandling gjør vi i tillegg til punktene i standardbehandlinga over, følgende:

  1.  Demontering av innerskjermene foran og bak.
  2. Sprøyting av værbestandig slitebelegg i sprutsonene ved hjula, hjulkassene og hjulopphenget.
  3. Montering av innerskjermene.

Bestill time.


Garantibehandling

Pris fra kr 6100,- inkl mva.

Garantibehandlinga innledes av en rusttest som må bestås før bilen får en behandling som er identisk med hovedbehandlinga. Bestått rusttest + hovedbehandling er altså lik garantibehandling. Du mottar også et utfylt garantibevis som oppdateres for hver oppfølging.

Antirustgarantien følger bilen og vi tar ansvar for å innkalle eieren til oppfølgingsbehandling. Vi gir livstidsgaranti på biler mellom 0 og 3 år og 10 års garanti på biler som er mellom 3 og 10 år ved første behandling hos oss.
Forutsetningenfor at garantien skal gjelde, er at bilen kommer til behandling etter våre anbefalinger som er ca hvert annet år. Hver tredje behandling er full behandling, mens de to imellom er oppfølgingsbehandlinger identisk med standardbehandling.

Bestill time.

Les mer om vår antirustgaranti her.