Hva sparer du?

Siden sveising eller bytting av rustne deler ofte blir langt dyrere enn bilen er verdt, er kondemnering ofte konsekvensen, selv om bilen er i teknisk god stand.

Biler med hull i ramma er ulovlige å sveise uten tilgang på spesialstål og et eget sveisesertifikat til reparatøren. Toyota er på grunn av sine strenge reparasjonskrav et eksempel på hvor dyrt det kan bli. På enkelte rammedeler godkjenner ikke Toyota sveising selv om hullet er lite. Da er eneste alternativ rammebytte som fort beløper seg til 150 000 – 200 000.

Eksempelvis:

Under ser du prisspennet på noen utvalgte reparasjoner.

Bremserør: 1 000 – 25 000
Servorør: 10 000 – 20 000
Påfyllingsrør for drivstoff: 2 000 – 8 000
kanaler: 2 000 – 30 000
traverser: 20 000 – 35 000
bærebruer: 8 000 – 30 000
Rammevanger: 2 000 – 12 000
Ramme: 5 000 – 200 000
understell: 2 000 – 25 000

Pris

Hvordan sparer du?

Alle disse bildeeksemplene er av biler med rustskader som lett kunne vært unngått hvis de hadde kommet til antirustbehandling hos oss noen år tidligere. Vi er ikke avhengige av at bilen er rustfri. Med vårt effektive lanolinmiddel fjerner vi forutsetningene for videre rusting, inkludert på steder som er utilgjengelig for sandblåsing.

Dramatikk på Funderud Antirust.

Ramma knakk under behandling og dette ble en nær dødenopplevelse for Matti Funderud som behandlet bilen.

Kunden priste seg lykkelig over at rammeknekken skjedde på løftebukken og ikke på veien.
«Jeg sto ved siden bilen for å skifte verktøy da bakparten av bilen smalt i gulvet bak meg» forteller Matti

Hvis bilen hadde kommet noen år før kunne den vært reddet og gjort tjenesten i mange ekstra år.

Alle bildene ovenfor er tatt av biler på førstegangsbehandling hos Funderud Antirust.