En naturlig konsekvens av ha markedets beste middel, den mest omfattende erfaringen og det beste utstyret, er å gi markedets beste rustgaranti.

Har du en bil som er tre år eller yngre, tilbyr vi livstidsgaranti. Er bilen din mellom 3 og 10 år gammel, tilbyr vi 10 års garanti. Rustgarantien vår er mer omfattende og har færre forbehold enn fabrikkgarantiene.

Dette gjør vi ved rustgarantibehandling:

 1. Demontering av hjul, plastdeksler og innerskjermer.
 2. Reingjøring med trykkluft
 3. Tørking med 400kW tørkeanlegg (ved regn)

 4. Inspeksjon om understellet kvalifiserer til rustgaranti.
 5. Sprøyting av hjulkasser, understell, kanaler, hulrom og dører.
 6. Smøring av værbestandig fett på hjulbuer og utsatte steder.
 7. Montering av hjul, plastdeksler og innerskjermer
 8. Utstedelse og utlevering av garantibevis til bileieren.
 9. Antirustgarantien følger bilen, og vi tar ansvaret for å innkalle eieren vi har i registrert til oppfølgingsbehandling.

Vi gir livstidsgaranti på biler mellom 0 og 3 år og 10 års garanti på biler som er mellom 3 og 10 år ved første behandling hos oss. Forutsetninga for at garantien skal gjelde, er at bilen kommer til behandling etter våre anbefalinger som er ca hvert annet år. Hver tredje behandling er full behandling mens de to imellom er enklere og rimeligere behandlinger (Standardbehandling).

Derfor bør du velge rustbehandling hos Funderud Antirust

 • Svært effektivt for å bremse eller stanse videre rustutvikling på allerede rustne biler
 • Man trenger ikke fjerne gammel rust for å utføre behandlingen. Andre metoder er som regel avhegige av å fjerne gammel rust noe som ofte er omfattende, dyrt og lite varig.
 • Meget god preventiv virkning
 • Kryper inn i falser og plateskjøter der rust gjerne oppstår
 • Vi behandler bilen mens du venter på vårt hyggelige venterom
 • Behandlingen tar rundt én og en halv time, Hoved- og Garantibehandling2 tre timer
 • Nøytraliserer salt som er bilens verste fiende
 • Et miljøvennlig alternativ fritt for skadelige kjemikalier
 • Hyggelige priser

Bestill din time i dag!