Rust på hjulbuen kan være både dyrt og vanskelig å reparere. Funderud Antirust har derfor utviklet sin helt egne hjulbuebeskyttelse kalt antikorr eller fettlista.

Tradisjonelle hjulbuer over bakhjula er laget av dobbelt plate som er knekt 90 grader innover slik vi kan se på følgende bilde:

Kanten av hjulbuen sitter i sølespruten fra hjulet noe som gir mye slitasje av steinsprut, sand, snøslaps og salt. Når lakken og karosserikittet slites, finner vannet og saltet veien inn mellom platene og gir rust som er vanskelig å se og enda vanskeligere å stoppe.

Flere bilmodeller har fortsatt denne konstruksjonen og har derfor veldig behov for denne effektive ekstrabeskyttelsen.

Antikorr fra Funderud Antirust

Antikorr gir unik rustbeskyttelse mot bilens mest utsatte område. Lista er fylt med værbestandig korrosjonshindrende fett, og når den presses på hjulbuen vil fettet komme inn i platefalsen mellom inner- og ytterskjerm.

Historien til «fettlista»

På 90-tallet bestemte Matti på Funderud Antirust seg for å løse problemet med hjulbuer som rustet og trengte dyre reparasjoner. Honda Accord hadde forsøkt å løse problemet ved å legge en list langs hjulbuekanten. Den fungerte godt for å forebygge slitasje, men ikke for å holde fukt og salt borte. Da Matti lagde en maskin som kunne fylle lista med fett, var problemet løst fordi hele hjulbuen etter montering lå badet i fett og umuliggjorde rusting.

Lista fungerte godt, kunder og konkurrenter etterspurte den og etter hvert solgte vi den til verksteder i både Norge Sverige, Danmark og Tyskland. Totalkvantumet av produsert og solgt fettlist nærmer seg nå 100 000 meter.

Velg antirustbehandling og ny antikorr-hjullist

Har du en bil med denne hjulbuekonstruksjonen, anbefaler vi å bestille en time for rustbehandling hos Funderud Antirust. Du finner vår kontaktinformasjon her.