Tilleggsinformasjon

Mengde

1 liter

Vedlegg

Sikkerhetsdatablad WRO-EP
LAST NED
Teknisk datablad
LAST NED
WRO Chlorides
LAST NED

EKSTRA TYKT FETT – «extreme pressure»

– vårt aller tykkeste fett for ytre beskyttelse
Wirefett med høy viskositet for ytre beskyttelse. Liquid A påføres 24 timer før for indre beskyttelse.

WRO-EP (extreme pressure) gir korrosjonsbeskyttelse og smøring for rigg, dralinjer og brokabler. God klebeevne gir høy motstand mot vannslitasje og utvask når det brukes i sjø. Egner seg godt på sentralsmøreanlegg på gravemaskiner. Gir veldig god smøring for wirer og åpne drev.

400 ml patron med stempellokk!
Lokket kan fungere som stempel når kanten rundt er revet av. Fluid Film Norge leverer også en spesiell fettapplikator type fugepistol.

Fluid Film liquid WRO-EP

kr 300