Tilleggsinformasjon

Beskytt din Tesla Model 3 mot:

  • Rust på skjermkantene foran.
  • Rust på fremre kanalkant.
  • Rust i hulrom i fremre hjulkasser.
  • Rust på innsida av forskjermene.
  • Innvendig rust i bakre bærearmer
  • Galvanisk rust på bremscaliperne.
  • Rust på bremserør, bremsenipler og lufteskruer.
  • Dårlig kontakt i batteripoler, jordingspunkter og kabelkontakter.
  • Slitasje, treghet og funksjonsfeil i dørlåser, hengsler og bevegelige deler.

Dette produktet blir utviklet av Funderud Antirust AS og blir etterhvert publisert her for salg

EB3 – kommer snart