På 90-tallet kom en tredje løftebukk, nytt kontor og venterom. Siden Anne-Brit var interessert i møbeltapetsering, Mattis bror Kai så mulighetene i et snekkerverksted og alle ønsket et brukbart venterom og kontor, realiserte de tanken om bygging av et nytt hus med alle disse funksjonene
I høysesongen var nå tre løftebukker i bruk og de hadde nå gleden av funksjonelle lokaler og et velsmurt maskineri som ga penger i kassa.