Allerede året etter, i 1989, hadde de 2 bukker i drift og antallet behandlede biler steg tilsvarende.