Funderud Antirust AS er godkjent av Arbeidstilsynet for å tilby tjenester innen bilvask, dekkskift og dekkhotell. Se https://www.arbeidstilsynet.no/godkjenninger/finn-godkjent-bilvask-dekk for status og mer informasjon.

Godkjent for å tilby
bilvask, dekkskift og dekkhotell

FUNDERUD ANTIRUST AS kan lovlig tilby tjenester innenfor manuell bilpleie, hjulskift og
hjullagring.
Sjekk at beviset er gyldig.

Sjekk om FUNDERUD ANTIRUST AS har status som «lovlig».
Har de status som «ulovlig», har du ikke lov til å kjøpe tjenester innenfor manuell bilpleie,
hjulskift og hjullagring fra dem.