Garantibestemmelser og vilkår

Garantiomfang i tid

Biler som er inntil 5 år gamle: Livstidsgaranti mot gjennomrusting.
Biler som er inntil 12 år gamle: 10 års garanti mot gjennomrusting.

 

Garantidekning

Det gjelder deler som kanaler, travers, hjuloppheng, ramme, rammevanger og fjærtårn, uansett om det ruster utenfra eller innenfra.

 

Garantikrav

Bilene kan være rustne, men de må passere vår rustkontroll før de kan få garanti.
Det er få biler som ikke passerer rustkontrollen vår.

 

Garantioppfølging

Vi er ansvarlige for å kalle inn kunden til fornyet behandling.
Garantien er betinget av at man følger antirustprogrammet vårt som følger:
Første behandling er garantibehandling.
Andre behandling er standardbehandling etter ca 2 år.
Tredje behandling er standardbehandling etter ca 4 år.
Fjerde behandling er garantibehandling etter ca 6 år.

Behandlingsforløpet vist ovenfor fortsetter slik med 2 års intervall mellom hver behandling.

 

Garantioppfølging av Tesla

Første behandling er Garantibehandling.
Andre behandling er Rebehandling etter ca 2 år.
Tredje behandling er Rebehandling etter ca 4 år.
Fjerde behandling er Garantibehandling etter ca 6 år.

Behandlingsforløpet vist ovenfor fortsetter slik med 2 års intervall mellom hver behandling.

 

Rustgarantien dekker ikke følgende

Lakkrustflekker og nedkant av dører med mindre de kommer som følge av gjennomrusting. Hengerfeste, stigbrett, bremserør, drivstoffrør, hydraulikkrør, hjulbuekanter og drivstofftanker med tilhørende påfyllings- og ventilasjonsrør. Rustskader som følge av karosseriskader pga ukyndig jekking eller ikke fagmessig oppretting og lakkering etter skade.

 

Er bilen din eldre enn 12 år?

Selv om bilen din er for gammel til å få rustgaranti, vil en behandling ha den samme gode effekten. Med Lanopro lanolinolje kan vi stoppe rust uten å fjerne den. Dette er viktig på gamle biler som har fått rust i hulrom, plateskjøter og falser der den er umulig å fjerne.