Fluid Film lanolinolje har blitt brukt siden 1943 på skip og i offshore blant annet på grunn av sine saltvannsbestandige egenskaper.

Den blir utvunnet fra saueull, og er penetrerende, fortrenger vann og samler ikke skitt som vanlig olje kan gjøre.

Vi kjenner ikke til noen andre produkter som kryper ca. 15 cm i alle retninger på plane flater eller gjennom falser og nagler, ikke størkner, ikke fordamper, er miljøvennlig, og ikke trekker til seg skitt.

I Funderud Antirust har vi så stor tro på produktet vårt, at vi tilbyr antirustgaranti. Det kan du lese mer om her.

Fluid Film lanolinolje hos Funderud Antirust

Funderud Antirust tilbyr understellsbehandling med lanolinolje fra den amerikanske leverandøren Fluid Film.

En rimelig form for understellsbehandling

Understellsbehandling med lanolinolje er rimelig, fordi hele prosessen er mindre arbeidskrevende enn andre metoder. Vi trenger hverken å høytrykksspyle eller sandblåse bilen på forhånd. Etter reingjøring og eventuell tørking, sprayes oljen rett på rustangrepet, uten at vi trenger å fjerne rusten først. Fluid Film lanolinolje gjennomtrenger rustporene, fortrenger fuktighet  og stopper rustutviklingen.

Lanolinolje fungerer også svært bra på biler som har fått utført andre typer understellsbehandlinger tidligere, den mykgjør nemlig gammel, løsemiddelbasert behandling.

Miljøvennlig understellsbehandling av bil

Lanolinolje er et naturstoff, og er derfor miljøvennlig. Den inneholder ingen løsemidler og har meget gode smøreegenskaper og sitter lengst der den trengs mest nemlig i falser og skjøter og hulrom. Den er verken giftig eller farlig, og svir ikke bort gress og vegetasjon. Det egner seg derfor svært godt til landbruksmaskiner.

Trenger din bil en antirust- eller understellsbehandling? Bestill time hos Funderud Antirust AS i dag.