Sammenlign
Oppdag forskjellene
 • Maks bilalder for beste garanti
 • Beste garantitid
 • Maks garantitid på biler mellom 5 og 12 år
 • Garantiforbehold:
 • Begrensning på dekning av rustreparasjon
 • Ansvar for garantioppfølging
 • Garantistart fra
 • Behandlingsforløp og pris
 • Garanti på elektronikkmonterte steder
 • Garantibortfall ved tap av garantibevis
 • Maks forsinkelse for oppfølging før garantibortfall
 • Behandlingsintervall
Funderud Antirust
 • 5 år
 • Livstid
 • 10 år
 • Ingen
 • Funderud Antirust
 • Første behandling
 • Fast
 • Ja
 • Nei
 • Kalenderåret
 • 2 år
Norsk antirustforenings garantifond
 • 2 år
 • 15 år
 • Ingen
 • 4x behandlingspris/bilens markedsverdi
 • Kunden
 • Registreringsdato
 • Verkstedets vurdering på bileiers regning
 • Nei
 • Ja
 • 2 måneder
 • 3 år

Maks bilalder for beste garanti

Dette betyr maks bilalder ved førstegangs garantibehandling.

Funderud Antirust tilbyr livstidsgaranti på biler under 5 år.
skulle det mot formodning være svært mye overflaterust tilbys 10 års garanti.

Ved etablert rust avviser ofte Mercasolverksteder å gi 15 årsgaranti selv om bilen er innenfor aldersbegrensningen 2 år.

Beste garantitid

Bilen på bildet under vil kunne få livstidsgaranti mot gjennomrusting hos Funderud Antirust.

Mercasolverksteder er avhengig av en eller flere av følgende forbehandlinger for å yte en effektiv behandling: sandblåsing, nålemeisling og grunning før en Mercasolbehandling med tynnstoff og tjukkstoff.
Selv med en omfattende og dyr behandling, avviser ofte Mercasolverkstedene å gi garanti på en slik bil.

Maks garantitid på biler mellom 5 og 12 år

Uten å fjerne rust kan Funderud Antirust gi 10 års garanti mot gjennomrusting på biler mellom 5 og 12 år.
I dag finnes det ingen andre metoder som kan tilby en lignende garanti, verken i tid eller omfang.
Selv om bilen på bildet under har mye overflaterust kan vi fortsatt gi 10 års garanti fordi det ikke er flakrust.

Mercasolverkstedene har ingen garanti som dekker en slik bil.

Ansvar for garantioppfølging.

Funderud Antirust tar selv ansvar for å følge opp kunder til garantioppfølging.

Mercasolverksteder overlater ansvaret for timebestilling til kunden, dersom kunden er 2 måneder over fristen bortfaller garantien.

§ 2. … kan garantien fornyes på bileiers initiativ. Fornyelsen må finne sted senest 2-to-måneder etter garantiens utløp…

Garantistart fra

Funderud Antirust tilbyr på biler under 5 år, garanti mot gjennomrusting hele bilens levetid, på biler under 12 år tilbys 10 års garanti fra bilens behandlingsdato. I praksis kan en bil som starter behandlingen når den er 12 år bli totalt 22 år før garantien vår utløper.

Mercasolverksteder gir biler under 2 år garanti mot gjennomrusting i 15 år fra registreringsdato. Derfor kan ikke bilen ha garanti lengre enn 15 år etter registreringsdatoen.

§ 3. … dog inntil 15-femten-år fra første gangs registreringsdato for person/ varebiler inntil 3.500 kg….

Behandlingsforløp og pris

Funderud Antirust har 2 år behandlingsintervall og faste behandlingspriser

Mercasolverkstedene har 3 års behandlingsintervall og tilbyr gratis kontroll. Behandlingsomfanget derimot bestemmes av verkstedet og betales av bileier for å opprettholde garantien. Eventuelle utbedringer som kan komme i tillegg til behandlingen skal også dekkes av bileier.

d) Det foretas for bileiers regning en antirustbehandling på bilen som den autoriserte forhandler bestemmer omfanget av, på grunnlag av bilens kjørelengde og de geografiske og klimatiske forhold bilen har vært brukt under. Tjeneste/nyttekjøretøy med kjørelengde over 50’km. pr. år, skal inn til kontroll når denne kjørelengde er nådd. Kontrollen er gratis for kunde. Eventuelle utbedringer skjer for bileiers regning.

Garanti på elektronikkmonterte steder

Helt avgjørende for å unngå dårlig kontakt, er at middelet kan krype inn i kontaktpunktene og hindre rust, irr og oksidering. Her er den vedvarende evnen til å holde seg flytende over tid det som gjør Fluid Film til et suveren elektrospray. Derfor kan Funderud Antirust også yte garanti mot gjennomrusting på elektronikkmonterte steder.

Mercasolverksteder:

§ 8. Garantien gjelder ikke… steder der det ikke kan behandles på grunn av montert elektronikk eller lignende.

Garantibortfall ved tap av garantibevis

Maks forsinkelse for oppfølging før garantibortfall

Funderud Antirust sørger for å kalle inn kunden til fornyet behandling. Kunden vil beholde garantien selv om han ikke kan komme til innkallingsforslaget så lenge han ikke på noe tidspunkt overstiger ett kalenderår forsinkelse i forhold til opprinnelig behandlingsintervall.
Nødvendig timebestilling for garantioppfølging overlater Mercasolverksteder til kunden og er han mer enn 2 måneder forsinket, faller garantien bort.

§ 2. … kan garantien fornyes på bileiers initiativ. Fornyelsen må finne sted senest 2-to-måneder etter garantiens utløp og aksepteres under følgene forutsetninger…

Behandlingsintervall

Funderud Antirust bruker 2 års intervall på behandlingene.

Mercasolverksteder bruker 3 års intervall på behandlingene.

Delgaranti

Siden vi på Funderud Antirust alltid ved en garantibehandling gjør en full behandling, har ikke vi behov for delgaranti.

Norsk Antirustforening tilbyr noe som heter Delgaranti. Denne dekker deler av understellet mot gjennomrusting inntil 2 år fra registreringsdato.
Vi siterer følgende fra forbrukerrådet:

«Garantien skal gi deg noe mer enn det du allerede har krav på etter loven – enten i tid eller omfang.»

For deg som forbruker kan vi ikke se at denne garantien oppfyller dette.
Selv en ubehandlet bil er det vanskelig å tenke at er utsatt for en gjennomrusting på under 2 år fra registreringsdato.
Derfor har vi valgt å ikke omtale denne nærmere.

Funderud Antirust

Garantibestemmelser og vilkår

Norsk Antirust Forening

Garantibestemmelser og vilkår

Vi sammenlinger egenskapene midlene her.

Vi sammenligner våre svar med konkurrentenes svar på typiske spørsmål fra kunder.