Understellsbehandling med Fluid Film eller tradisjonelle antirustmidler?

Fluid Film er et antirustmiddel basert på lanolinolje som er utvunnet fra saueull.

Mercasol, Tectyl og Dinitrol er alle antirustmidler basert på white spirit som løsemiddel. Vi kaller dem tradisjonelle antirustmidler og i alle punktene nedenfor har de lignende egenskaper.

Antirustmiddelets egenskaper:
 • Stopper rust?
 • Forebygger rust?
 • Risiko for sandblåsingstillegg?
 • Sliterstyrke på åpne flater?
 • Smøremiddel, elektrospray og rustløser?
 • Kan skjule underliggende rust?
 • Forbehandlingskrav?
 • Kan gjøres mens du venter?
 • Kan middelet påføres på tradisjonell antirustbehandlet bil?
 • Kan middelet påføres på Fluid Film-behandlet bil?
 • Helseskadelig løsemiddel?
 • Påvirkningsgrad på syntetisk gummi?
 • Påvirkningsgrad på naturgummi?
Fluid Film
 • Ja
 • Ja
 • Nei
 • Middels
 • Ja
 • Nei
 • Enkel
 • Ja
 • Ja
 • Ja
 • Nei
 • Nøytral
 • Betydelig
Mercasol, Tectyl og Dinitrol
 • Nei
 • Ja
 • Ja
 • God
 • Nei
 • Ja
 • Omfattende
 • Nei
 • Ja
 • Nei
 • White spirit
 • Nøytral
 • Noe

Stopper rust

For å kunne stoppe alvorlig rust må antirustmiddelet kunne gjennomtrenge rustporene, fortrenge fuktighet og hindre oksygen tilgang.

Når det gjelder de tradisjonelle antirustmidlene begrenses evnen til å fortrenge fuktighet og oksygen etter hvert som løsemidlene fordamper. Samtidig reduseres krypeevnen tilsvarende. Dette gjør midlene avhengige av å sandblåse bort rusta for å gi en effektiv behandling. Problemet gjenstår innvendig i hulrom, rammer, falser og plateskjøter hvor sandblåsing er umulig.

Grunnen til at Fluid Film så effektivt klarer å fortrenge fuktighet er lav molekylstørrelse, fravær av flyktige løsemidler, at middelet ikke oksiderer og har god krypeevne.

Forebygger rust

Ved å fortrenge fuktighet og oksygen hindrer Fluid Film at rustprosessen starter.

Siden tradisjonelle antirustmidler har stor slitestyrke egner de seg godt til forebygging av rust, særlig på åpne flater. Det gjør midlene effektive på nye biler, men er som alt annet avhengig av oppfølging. Oppfølging med Fluid Film holder det løsemiddelbaserte middelet mjukt og hindrer behandlingen i å tørke.

Risiko for sandblåsingstillegg

Med Fluid Film lanolinolje kan kan vi stoppe videre rusting, dette gjør kostbare og tidskrevende rustfjerningsmetoder som sandblåsing overflødig.

Når de tradisjonelle antirustverkstedene har steamet og tørket bilen, avsløres ofte behovet for rustfjerning. Tradisjonelle antirustmidler er avhengige av et helt rustfritt underlag for gi en effektiv behandling. Derfor må rusta fjernes med f. eks. sandblåsing for å gjøre en forsvarlig jobb. Sandblåsing er begrenset til åpne flater og kommer ikke til inne i hulrom, rammer, falser, plateskjøter og vanskelig tilgjengelige profiler.

Slitestyrke på åpne flater

Siden de tradisjonelle antirustmidlene har løsemidler som fordamper, vil den behandlede overflata være stivere og ha større slitestyrke enn Fluid Film som beholder sin olje-konsistens.

Stor slitestyrke var viktigere den gangen bilene verken hadde innerskjermer eller understellsdeksler som vi ser på filmsnutten under. I dag har alle biler innerskjermer og deksler som dekker nærmest hele understellet. Konsekvensen er at hjulspruten stoppes av innerskjermer og deksler mens Fluid Filmen ligger beskyttet på innsiden, fukter flatene og stopper rust.

Smøremiddel, elektrospray og rustløser

De samme egenskapene som gjør Fluid Film lanolinolje til et suverent antirustmiddel, er de samme som gir gode smøre- elektrospray- og rustløseregenskaper.

Siden tradisjonelle antirustmidler inneholder løsemidler som fordamper mangler de disse egenskapene.

Forklaring fra Chevrolet på hva smøremiddel er

Vi viser hvordan vi bruker Fluid Film som elektrospray i behandlingen vår.

Kan skjule underliggende rust

Siden Fluid Film er fargeløs og gjennomsiktig kan man se rusttilstanden på bilen etter understellsbehandling. Dette verdsetter mange av våre mest kritiske kunder som derfor kaller behandlinga vår en «ærlig understellsbehandling».

Tradisjonell antirustbehandling er svart/brun og helt ugjennomsiktig. Underliggende rust kan medføre flassing og avsløre rusttilstanden.

Til venstre ser man tradisjonell antirustbehandling, til høyre Fluid Filmbehandling og under hvordan tradisjonelt antirustmiddel har skjult et rusthull.

Øverst ser du brun tradisjonell antirustbehandling, under der ser du gjennomsiktig Fluid Filmbehandling og under teksten her hvordan tradisjonelt antirustmiddel har skjult et rusthull.

Forbehandlingskrav

Før understellsbehandling er Tradisjonelle antirustmidler avhengig av steaming, mekanisk og kjemisk rent understell, 100% tørt underlag og maskering av mange utsatte deler før rusta sandblåses av. Forbehandlingskravene er årsaken til lengre behandlingstid.

Før understellsbehandling med Fluid Film rengjøres understellet med trykkluft. Dette skjer samtidig som bilen tørkes med Funderud sitt 400 kilowatts tørkeanlegg.

Kan gjøres mens du venter

Siden en standardbehandling ikke tar mer enn 1,5 timer og en Hoved- eller Garantibehandling 3 timer, er ofte det greieste å vente på bilen mens vi understellsbehandler den med Fluid Film. Vi har en bokcafé som venterom hvor du kan forsyne deg med kaffe og energibarer, jobbe med egen pc via vårt gjestenett, lese aviser, blader, bøker, se på tv, gå tur eller nyte hagen vår.

Siden tradisjonelle antirustmidler krever omfattende forbehandling og behandling, tar det 2-3 dager.

Kan middelet påføres på biler som allerede har tradisjonell understellsbehandling?

Tradisjonelle antirustmidler kan brukes om hverandre.

Fluid Film kan styrke en tradisjonell antirustbehandlet bil ytterligere ved å myke opp understellsbehandlingen og fortrenge fuktighet og oksygen. I eventuelle sprekker i tidligere understellsbehandling vil Fluid Film trenge inn og motvirke rusting.

Kan middelet påføres på biler som allerede har Fluid Film-behandling?

Siden Fluid Film ikke tørker, vil den gamle behandlingen enkelt binde seg med den nypåførte behandlingen.

Tradisjonelle antirustmidler hefter ikke på olje og fett og er helt avhengig av å fjerne hele den tidligere behandlingen fullstendig, inkludert hulrom og vanskelig tilgjengelige steder. Dette er umulig å gjennomføre i praksis og utelukker å bruke tradisjonell antirustbehandling på Fluid Filmbehandlet bil.

Helseskadelig løsemiddel

Tradisjonelle antirustmidler inneholder betydelig andel nafta (petroleum) til daglig kalt White spirit. Dette er et løsemiddel som starter fordamping så snart det kommer i friluft og er helseskadelig.

Fluid Film inneholder under 1%Voc (skadelige løsemidler) og er klassifisert som løsemiddelfritt.

Arbeidstilsynet om løsemiddelskader

Syntetisk Gummi

Tannstangmansjett, drivakselmansjett, endeledd og stabilisatorstag har alle syntetisk gummi og påvirkes ikke av lanolinolje. De resterende gummitypene på understellet kan ha naturgummiinnblanding, men er så massive at den eventuelle lanolinolja de får på overflata, ikke har noen registrerbar virkning.

Naturgummi

Oljeprodukter som Fluid Film vil svelle naturgummi avhengig av gummitykkelse, mengde olje og kontakttid. Dette kan skje med dørlistene som på noen få biler er plassert slik at de kan komme i kontakt med lanolinolja som drypper ut ved dreneringshullene i bunnen av døra. Funderud Antirust beskytter listene med maskeringstape som bileieren kan la sitte på noen dager til dryppinga er over. Bileieren får en sprayflaske med avfetting for å fjerne eventuelt oljedrypp fra bilen. Denne kan også brukes på gummilistene. Skulle naturgummiskader mot formodning skje andre steder står vi selvfølgelig ansvarlig for dette.

Tradisjonelle antirustmidler vil på lignende måte påvirke naturgummi, men siden middelet har løsemidler som fordamper etter noen uker, vil kontakttiden være mindre og ha tilsvarende redusert påvirkning på naturgummien.

Pila viser maskert dørlist av naturgummi hos Funderud Antirust.

Oppsummering

Tradisjonelle antirustmidler har sin styrke i å forebygge rust på nye biler, spesielt på slitasjeutsatte områder.

Fluid Films store fortrinn er å stoppe rust uten behov for å fjerne den. Dette betyr at vi som bruker middelet kan gjøre en bedre jobb på kortere tid for mindre penger. Dette avspeiler seg i garantiene våre som gir deg bedre dekning i både tid og omfang.

Vi sammenligner våre svar med konkurrentenes svar på typiske spørsmål fra kunder.

Se vår sammenligning av garantibestemmelser og vilkår her.

Skriv dine tanker og ideer til oss

Er det noe vi burde inkludere i sammenligningen, gjøre annerledes, har du erfaringer og kanskje dokumentasjon som du ønsker å tilby oss? fyll skjemaet vårt nedenfor.