Utviklet under andre verdenskrig

Under annen verdenskrig sleit den amerikanske marinen med rust i ballasttankene på sine fartøyer. De trengte en effektiv og ikke minst rask metode for å stoppe eller bremse rust i disse tankene. Svaret mente grunnleggeren av Eureka Company, produsenten av Fluid Film, var å finne i et lanolinmiddel som han utviklet og testet ut med gode resultater.

På de saltvannsvåte veggene i ballasttankene sprøytet han lanolinmiddelet sitt før skipene dro ut rett etter behandling. Det fantastiske er at på grunn av at lanolinolja har lavere overflatespenning enn saltvannet, vil den etter ei tid ha fortrengt vannet og legge seg nærmest metallet.

Fluid Film lanolinolje hindrer rust på to måter:
  1. Den fjerner tilgangen på vann ved å fortrenge den.
  2. Den bremser på tilgangen på oksygen ved at den ligger som en film på metallet.

Resultatene var så gode at han starta produksjon av middelet og det brukes nå i stor stil over hele verden: til rustforebygging og som rustløser, smøremiddel, polérmiddel, og elektrospray.

Understellsbehandling med Fluid Film lanolinolje siden 2013

Siden faren til Matti startet med rustbehandling på Funderud i 1970, og fram til 2013, har understellsbehandlinga blitt gjort med mineralolje, først som sagkjedeolje og deretter fra ca 1990 med en spesialolje. Mineraloljene ga gode resultater, noe vi kunne observere på de mer enn 40 000 bilene vi behandlet på Funderud Antirust Fra 1988 til 2013. Samtidig hadde mineraloljene en del ulemper som drypping, svake sliteegenskaper og miljøsvakheter.

I 2013 kom vi under vær med at det fantes et interessant lanolinmiddel som het Fluid Film og dette starta vi  forsøk med:

Bilen ovenfor er en ikke tidligere understellsbehandlet 99 modell Honda CRV. For å få en realistisk test av den eksisterende, mineralbaserte olja vår i sammenligning med den ny lanolinolja, gjorde vi den 1/2-2013 følgende: høyre bilhalvdel blei sprøyta med vår gode gamle mineralolje og den venstre halvdelen med Fluid Film lanolinolje. Rett etter behandling var det ikke mulig å se forskjell på de to bilhalvdelene. De hadde samme mengde olje og så like ut. Bildet som er tatt et snaut halvår seinere (den 28/6-13) viser en tydelig forskjell: det er overbevisende mye mer lanolinolje igjen på bilen enn det er mineralolje. Dette har to årsaker: den geléaktige konsistensen og den kjemiske strukturen gjør at Fluid Film lanolinolje hefter vesentlig bedre til stål enn mineralsk olje gjør.

Fluid Film var lenge det eneste antirustmiddelet på lanolinbasis i markedet. Nå er det kommet et par konkurrenter som bare har det til felles med Fluid Film at de har lanolin som basis. Hvilke tilsetningsstoffer de har, om de er løsemiddelfrie, miljøvennlige og med like gode smøreegenskaper er det opp til produsenten/importøren å vise. De har i hvert fall vært langt kortere tid i markedet og det er ofte tynt med dokumentasjon og referanser for eksempel på Youtube.

Lurer du på noe om våre behandlinger og produkter? Ofte stilte spørsmål og svar finner du her.