Rustbehandling av bilen? Vi gjør det svart

på bilunderstellet med Fluid Film Black For kr 4800,- inkl mva for standardbehandling av personbil. Alternativt kr 3800,- inkl mva for farveløs Fluid Film.
Mange bileiere verdsetter den farveløse Fluid Film-utgaven fordi den ikke skjuler rust. («ærlig understellsbehandling»)
Andre verdsetter det estetiske ved at hele understellet får en jevn svart farve.