Dette spørsmålet kjenner vi igjen fra den gang vi drev med mineralolje. Én gang hendte det at en bileier fikk mus i bilen det samme året som han hadde tatt en bilunderstellsbehandling med mineralolja vår. Når to ting skjer samtidig, eller nesten samtidig, er det lett å trekke den konklusjon at de har en årsakssammenheng. Dermed mente han at antirustbehandlinga var årsak til musebesøket. Vi har aldri fått tilbakemelding fra kunder om museproblemer etter rustbehandling med Fluid Film, men spørsmålet dukker opp såpass ofte at en kan undres om det er konkurrentene som ønsker å holde liv i spørsmålet.

Andre spørsmål og svar i samme kategori:

Er det mulig å få Tectylert bilen vår hos dere?

Nei. Vi bruker ikke Tectyl og kan derfor heller ikke Tectylere biler. For mange er en Tectylering synonymt med en understellsbehandling, uansett middel. Men strengt tatt må begrepet knyttes til middelet Tectyl, og det er altså ikke det middelet vi har.
mer

Kan vi få understellsbehandlet bilen vår med Tectyl hos dere?

Nei, vi bruker ikke Tectyl i vår antirustbehandling.
mer

Gir ikke Fluid Film en plagsom sauelukt?

Det er riktig at en Fluid Film-behandla bil vil lukte lanolin ei tid etter behandling. I vår kundeundersøkelsen fra et par år tilbake, svarte 97 % av kundene at lukta ikke var et problem.
mer

Kan Fluid Film skade elektrisk utstyr, følere og elektronikk?

Nei, tvert imot. I og med at Fluid Film er ikke-ledende, fuktfortrengende og rusthindrende, er den på alle måter gunstig å bruke ved behandling av elektrisk og elektronisk utstyr. Sprayutgaven av Fluid Film NAS er derfor populær som elektrospray. At den i tillegg har svært gode smøreegenskaper, kommer som et pluss.
mer

Det høres ut som Fluid Film har mange fordeler, men den har vel også noen ulemper?

Selvfølgelig. Alle midler og metoder har sine fordeler og ulemper. I og med at Fluid Film NAS er en olje som ikke tørker, har den ikke den samme slitestyrken som et tørkende middel. Heldigvis kommer så å si alle biler nå med innerskjermer både foran og bak, i tillegg til heldekkende deksler på understellet. Dette passer veldig godt sammen med Fluid Film. Spruten stopper mot plasten og middelet vårt ligger beskytta på innsida. På denne måten kan Fluid Film-olja fukte, krype og hindre rust i en lengre periode. På de delene som er slitasjeutsatt og ikke er beskyttet av deksler, bruker vi nå i stigende grad Fluid Film-fett av typen Liquid AR. Denne har langt høyere slitestyrke enn Fluid Film NAS lanolinolje, som er produktet vi bruker i hulrom og bak alle deksler.
mer

Sprekking og flassing av understellsbeskyttelsen kan være et problem på bilunderstell. Hvordan er det med Fluid Film?

I egenskap av å være en olje, har Fluid Film den fordelen at den verken kan sprekke eller flasse. Som alle andre midler er den avhengig av å fornyes med anbefalte intervaller for å være effektiv.
mer

Det høres ut som Fluid Film har en enkel behandlingsprosedyre?

Ja, det er riktig. Siden verken steaming eller rustfjerning er nødvendig, forenkles behandlinga. Dette gjør det billigere for kunden, i tillegg til at det kan gjøres mens kunden venter.
mer

Må dere ikke fjerne salt fra understellet for at behandlinga skal være effektiv?

Nei. Som du kan lese mer om på siden om Fluid Films historie, starta suksessen med sprøyting av middelet på de saltvannsvåte veggene i ballasttankene på marineskip under andre verdenskrig. Fordi olja virker som en isolator og hindrer elektronstrømmen fra de rustne veggene, kan vi si at Fluid Film inaktiverer saltet. Vår praktiske erfaring gjennom 50 år og 65 000 behandlede biler, bekrefter at dette er riktig.
mer

Hvordan kan Funderud Antirust gjøre en rustbehandling med Fluid Film på 1,5–3 timer når de fleste av konkurrentene bruker to dager?

Fordi vi bruker et løsemiddelfritt, alltid krypende middel som ikke er avhengig av en støv- og rustfri overflate, trenger vi verken steaming eller sandblåsing før behandling. Reingjøring med trykkluft og tørking med vårt 400 kilowatts tørkeanlegg er tilstrekkelig forbehandling. Fordi Fluid Film-olja ikke tørker, vil den krype inn i rustporer og rustne plateskjøter hvor sandblåsing ikke kommer til. Når lanolinolja fyller rustporene, fortrenger den luft og fuktighet og fjerner forutsetninga for videre rusting så lenge olja er til stede. Fluid Film sitter lengst der den trengs mest og synes minst, nemlig i plateskjøter og falser. Etter behandling sparer vi ytterligere tid ved at lanolinolja verken kan eller skal tørke før bilen er klar til avhenting.
mer