I 1991 utførte den amerikanske marinene en grundig sammenligningstest av to av sine antikorrosjonsmidler nemlig MIL-C- 81309 og MIL-C-16173 i sammenligning med Fluid Film. Vi gjengir hele testen her: (fluid film delte mapper, Pensacola):

Testen omfattet også:

  1. Hvor lett Fluid film var å fjerne med forsvarets P-D680 løsemiddel. Resultat: lett å fjerne.
  2. Virkning på ulike gummityper. Resultat: ingen virkning på noen av de 5 testede gummitypene.
  3. Effekt på ei rekke ulike grunninger og malinger. Resultat: mikroskopisjekk av flatene viste ingen visuell effekter eller fysisk forurensing av overflata.

Konklusjonen oversatt til norsk lyder som følger:

Resultatet av testene indikerer Fluid Films overlegenhet når det gjelder langtidsbeskyttelse mot rust. Egenskapene til Fluid Film bidrar til å oppnå  en mer miljøriktige arbeidsplass.

Anbefaling: Det anbefales at Fluid Film skal være standard beskyttelsesmiddel for lagring av alt utstyr i ASKAR (Marokko og andre arabisktalende land (oversetters anmerkning))