Hva slags bil har du?

Oppdatert mars 2022
Prisliste personbil
 • Rengjøring med trykkluft.
 • Tørking med 400kW tørkeanlegg ved regn.
 • Demontering av plastdeksler under bilen.
 • Sprøyting av hjulkasser, understell, kanaler, hulrom, dører og innafor innerskjermene.
 • Smøring av værbestandig fett på hjulbuer og utsatte steder.Tørking
 • Montering av deksler.
 • Demontering av innerskjermene foran og bak.
 • Sprøyting av værbestandig slitebelegg i sprutsonene ved hjula, hjulkassene og hjulopphenget.
 • Montering av innerskjermene.
 • Rusttest inklusive garantibevis.
 • Rusttest inklusive garantibevis.
 • Rusttest inklusive garantibevis.
Oppdatert mai. 2021
Prisliste varevogn
 • Rengjøring med trykkluft.
 • Tørking med 400kW tørkeanlegg ved regn.
 • Demontering av plastdeksler under bilen.
 • Sprøyting av hjulkasser, understell, kanaler, hulrom, dører og innafor innerskjermene.
 • Smøring av værbestandig fett på hjulbuer og utsatte steder.Tørking
 • Montering av deksler.
 • Demontering av innerskjermene foran og bak.
 • Sprøyting av værbestandig slitebelegg i sprutsonene ved hjula, hjulkassene og hjulopphenget.
 • Montering av innerskjermene.
 • Rusttest inklusive garantibevis.
 • Rusttest inklusive garantibevis.
 • Rusttest inklusive garantibevis.
Oppdatert mai. 2021
Prisliste stor bil
 • Rengjøring med trykkluft.
 • Tørking med 400kW tørkeanlegg ved regn.
 • Demontering av plastdeksler under bilen.
 • Sprøyting av hjulkasser, understell, kanaler, hulrom, dører og innafor innerskjermene.
 • Smøring av værbestandig fett på hjulbuer og utsatte steder.Tørking
 • Montering av deksler.
 • Demontering av innerskjermene foran og bak.
 • Sprøyting av værbestandig slitebelegg i sprutsonene ved hjula, hjulkassene og hjulopphenget.
 • Montering av innerskjermene.
 • Rusttest inklusive garantibevis.
 • Rusttest inklusive garantibevis.
 • Rusttest inklusive garantibevis.
Oppdatert mai. 2021
Prisliste
 • Rengjøring med trykkluft.
 • Tørking med 400kW tørkeanlegg ved regn.
 • Demontering av plastdeksler under bilen.
 • Sprøyting av hjulkasser, understell, kanaler, hulrom, dører og innafor innerskjermene.
 • Smøring av værbestandig fett på hjulbuer og utsatte steder.Tørking
 • Montering av deksler.
 • Demontering av innerskjermene foran og bak.
 • Sprøyting av værbestandig slitebelegg i sprutsonene ved hjula, hjulkassene og hjulopphenget.
 • Montering av innerskjermene.
 • Rusttest inklusive garantibevis.
 • Rusttest inklusive garantibevis.
 • Rusttest inklusive garantibevis.
Oppdatert mars. 2022
Prisliste
 • Demontering av deksler, hjul & innerskjermer
 • Tørking ved regn
 • Rengjøring med trykkluft
 • Hulromsbehandling og bakluke
 • Sprøyting av flater og hjulkasser
 • Montering av deksler, hjul og innerskjermer
 • Demontering av "frunken"
 • Behandling av jordingspunkter og elkoblinger
 • Montering av RB3-settet(10 deksler)
 • Rusttest
 • Utstedelse/ajourføring av garantibevis
 • Automatisk timeforslag om 2 år
Standardpakke
kr3300,-
Standardpakke
kr3700,-
Standardpakke
kr4100,-
Standardpakke
kr5000,-
Rebehandling
kr4900,-
Hovedbehandling
kr5100,-
Hovedbehandling
kr5500,-
Hovedbehandling
kr5900,-
Hovedbehandling
kr6800,-
Behandling & RB3-deksler
kr7400,-
Garantibehandling
kr6100,-
Garantibehandling
kr6500,-
Garantibehandling
kr6900,-
Garantibehandling
kr7800,-
Behandling, RB3-deksler & garanti
kr7900,-

OBS: 200 kroner prisoppgang fra og med Juni.

Anbefalt behandlingsforløp

Hoved- og garantibehandling

Hoved- og garantibehandling  er den samme behandlingen, men dersom man velger garantibehandling så får man i tillegg garanti på behandlingen.

2 år

Standardbehandling

Mindre omfattende og rimeligere enn hovedbehandling. Utføres etter 2 år.

2 år

Standardbehandling

Gjentas etter 2 år.

2 år

Hoved og garantibehandling

Syklusen begynner på nytt med utvidet behandling og 2 års-intervaller.

2 år

Standardbehandling

Standardbehandling 2 ganger etter hovedbehandlig med 2 års mellomrom.

Behandlingene gjentar seg med standard behandling neste gang, så hovedbehandling etc.
Se video av antirustbehandlingene her

Tilleggstjenester

Fettlistmontering

Fettlistmontering bakre hjulbuer kr 500,-
Fettlistmontering alle hjulbuer kr 750,-

Mer om Fettlista

Lokarimontering

Lokarimontering ett sett kr 2500,-

Mer om Lokari

Rammespyling

Rammespyling kr 1000,-

Mer om rammespyling