Standardbehandling

I filmen over ser vi hvordan Standardbehandling utføres.

Hoved- og Garantibehandling

I filmen over ser vi hvordan Hoved og Garantibehandling utføres.

Tilleggstjenester

Svart Fluid Film
Mer om Fettlista
Mer om Lokari/spesiallagde innerskjermer
Mer om rammespyling

Forberedelse til behandling

For en effektiv og enkel behandlingsprosess ønsker vi at du forbereder deg ved å se på videoen før du kommer til oss.